برای همه خوب باش ...


Image result for ‫عکس نوشتهای زیبا‬‎

برای همه خوب باش اونکه فهمید همیشه کنارته

اونیکه نه دلش واسه همه خوبیات تنگ میشه ...:: برچسب‌ها: همه, خوبی, دلتنگی, ادم, اول چت, ,
نویسنده :
تاریخ : جمعه 10 آذر 1396
زمان : 12:6
ارارمش یعنی هر وقت قهر کرردی ...


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

ارارمش یعنی هر وقت قهر کرردی ...:: برچسب‌ها: عشق, دلتنگی, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 12:14
مسی را دوست دارم...


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

مسی را دوست دارم...:: برچسب‌ها: عشق, دلتنگی, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 12:12
تو بارون قدم زدن ...


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

تو بارون قدم زدن ...:: برچسب‌ها: عشق, دلتنگی, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 17:22
خاطراتو جا گذاشتی ...


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

خاطراتو جا گذاشتی ...:: برچسب‌ها: عشق, دلتنگی, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 17:21
ماندن پای کسی که دوستش داری ...


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

ماندن پای کسی که دوستش داری ...:: برچسب‌ها: عشق, دلتنگی, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 11:2
دلتنگم وبا هیچ کسم میل سخن نیست..


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

دلتنگم وبا هیچ کسم میل سخن نیست..:: برچسب‌ها: عشق, دلتنگی, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 16:31
دلتنگی حس نبودن کسی هست ...


Related image

دلتنگى حس نبودن کسی هستکه
تمام وجودت یک باره تمنای بودنش را می‌کند:: برچسب‌ها: دلتنگی, جاودانه, کام, اول چت, ,
نویسنده :
تاریخ : سه شنبه 14 آذر 1396
زمان : 10:11
دیگر هیچ نمیخواهم...


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

دیگر هیچ نمیخواهم...:: برچسب‌ها: عشق, دلتنگی, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 10:50
هر زمان که میخواستم به سمتت بیایم....


Image result for ‫عکس دونفره‬‎

هر زمانکهمی‌خواهم به سمتت بیایم
یادم میوفتد دلتنگی هرگز بهانه خوبی
برای تکرار یک اشتباه نیست:: برچسب‌ها: سمت, دلتنگی, اول چت, ,
نویسنده :
تاریخ : سه شنبه 14 آذر 1396
زمان : 10:16
تا وقتی تو هستی دستانم را بگیری ....


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

تا وقتی تو هستی دستانم را بگیری ....:: برچسب‌ها: عشق, دلتنگی, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 10:59
ادمی را دیدم با سایه خود درد دل میکند...


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

ادمی را دیدم با سایه خود درد دل میکند...:: برچسب‌ها: عشق, دلتنگی, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 10:59
نه اسمش عشق نه علاقه


Image result for ‫عکس نوشتهای زیبا‬‎

نه اسمش عشق نه علاقه خریت دلتنگ کسی باشی که دلش با تو نیست ..:: برچسب‌ها: دلتنگی , عشق, خریت , اول چت , ,
نویسنده :
تاریخ : جمعه 10 آذر 1396
زمان : 12:28
برای همه خوب باش ...


Image result for ‫عکس نوشتهای زیبا‬‎

برای همه خوب باش اونکه فهمید همیشه کنارته

اونیکه نه دلش واسه همه خوبیات تنگ میشه ...:: برچسب‌ها: همه, خوبی, دلتنگی, ادم, اول چت, ,
نویسنده :
تاریخ : جمعه 10 آذر 1396
زمان : 12:6
ارارمش یعنی هر وقت قهر کرردی ...


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

ارارمش یعنی هر وقت قهر کرردی ...:: برچسب‌ها: عشق, دلتنگی, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 12:14
مسی را دوست دارم...


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

مسی را دوست دارم...:: برچسب‌ها: عشق, دلتنگی, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 12:12

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 348 صفحه بعد


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.