راست است ....


Image result for ‫عکس عاشقانه‬‎

ﺭﺍﺳﺖ ﺍﺳﺖ . . .
ﮐﻪﺻﺎﺣﺒﺎﻥﺩﻝ ﻫﺎﯼ ﺣﺴﺎﺱ ﻧﻤﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ
ﺑﯽ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
ﺍﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ:: برچسب‌ها: راست, دل, صاحب, اول چت, ,
نویسنده :
تاریخ : شنبه 18 آذر 1396
زمان : 14:0
دلا در عاشقی ثابت قدم باش...


Related image

دلا در عاشقی ثابت قدم باش / که در این ره نباشد کار بی اجر
دلم رفت و ندیدم روی دلدار / فغان از این تطاول ٬ آه از این زجر . . .:: برچسب‌ها: دل, امید, صدا, اول چت, ,
نویسنده :
تاریخ : دو شنبه 13 آذر 1396
زمان : 14:59
پر نقش تر از فرش دلم نیست


Related image

پر نقش تر از فرش دلم بافته ای نیست / از بس که گره زد به گره حوصله ها را
یک بار هم ای عشق من از عقل میندیش / بگذار که دل حل بکند مسئله ها را .:: برچسب‌ها: نقش, دل, فرش, اول چت, ,
نویسنده :
تاریخ : دو شنبه 13 آذر 1396
زمان : 14:59
چه رسم غریبیست تو میرویو جان هم میرود


Image result for ‫شعر نوشته های عاشقانه‬‎

چه رسم غریبیست تو میرویو جان هم میرود:: برچسب‌ها: رسم, غریب, دل, اول چت, ,
نویسنده :
تاریخ : شنبه 11 آذر 1396
زمان : 16:57
دلم قرص است ...


Image result for ‫عکس زیبا عاشقانه‬‎

دلم قرص است
وقتی
مسکنم تویی . . .:: برچسب‌ها: دل, قرص, مسکن, اول چت, ,
نویسنده :
تاریخ : یک شنبه 26 آذر 1396
زمان : 1:41
دلت ایینه ایثار عشق است....


Image result for ‫عکس عاشقانه دو نفره‬‎

دلت آیینه ی ایثار عشق است

نگاهت معنی بیدار عشق است

تو در آبادی دل خانه داری

تو را دیدن همان دیدار عشق:: برچسب‌ها: دل , ایینه, ایثار, اول چت, ,
نویسنده :
تاریخ : جمعه 17 آذر 1396
زمان : 12:9
شکسته های دلت را ...


Related image

شکسته های دلت را به بازار خدا نبر

خدا خود بهای شکسته دلان است:: برچسب‌ها: شکسته , دل, بازار, اول چت, ,
نویسنده :
تاریخ : جمعه 17 آذر 1396
زمان : 12:8
نه چشم و دل به سویی نه جامه در سبویی


Image result for ‫شعر نوشته ها‬‎

نه چشم و دل به سویی نه جامه در سبویی که تر کنم گلویی به یاد اشنامن ...:: برچسب‌ها: اشنا, یاد, چشم, دل, اول چت, ,
نویسنده :
تاریخ : شنبه 11 آذر 1396
زمان : 13:12
تنور دلت که گرم باشد...


Image result for ‫عکس دونفره‬‎

تنور دلت که گرم باشد

نان مهربانی اش را می خوری

هرچه دلت گرمتر

مهربانی ات بیشتر

و روزگارت آبادتر است:: برچسب‌ها: تنور, دل, گرم, اول چت, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 16 آذر 1396
زمان : 15:16
هر کسی را بحر کاری ساختند


Image result for ‫عکس نوشته های شاعران بزرگ‬‎

هر کسی را بحر کاری ساختند

کار من ...:: برچسب‌ها: دیوانه, عشق, دل, اول چت, ,
نویسنده :
تاریخ : شنبه 11 آذر 1396
زمان : 10:53
پر نقش تر از فرش دلم نیست


Image result for ‫عکس نوشته های شاعران بزرگ‬‎

پر نقش تر از فرش دلم نیست از بس که گره زد به گره حوصله ها را ...:: برچسب‌ها: دل, حوصله, فرش, اول جت, ,
نویسنده :
تاریخ : شنبه 11 آذر 1396
زمان : 10:52
گاهی وقتا انقدر دلت برای کسی تنگ میشود...


Related image

گاهی وقتا انقدر دلت برای کسی تنگ میشهکهفقط میخوایازخاطراتورویاهات بیاریش بیرونومحکم بغلش کنی:: برچسب‌ها: دل, تنگ, کسی , اول چت, ,
نویسنده :
تاریخ : سه شنبه 14 آذر 1396
زمان : 10:9
به دل هم نشستیم و عاشق شدیم ....


Related image

به دل هم نشستیم
و عاشق شدیم . . .
همچون چهره ی ماه
که به دل برکه می نشیند
و هیچ دستی
توان بیرون انداختنش را
ندارد . . .:: برچسب‌ها: دل, عشق, اول چت, ,
نویسنده :
تاریخ : یک شنبه 26 آذر 1396
زمان : 1:40
رفته است مهرش از دلم....


Related image

رفته است و مهرش از دلم نرود

ای ستاره ها، چه شد که او مرا نخواست

ای ستاره ها، ستاره ها، ستاره ها

پس دیار عاشقان جاودان کجاست:: برچسب‌ها: رفته, مهر, دل, اول چت, ,
نویسنده :
تاریخ : جمعه 17 آذر 1396
زمان : 12:5
دل میبریو جان هم این میبری و ان هم....


Image result for ‫شعر نوشته ها‬‎

دل میبریو جان هم این میبری و ان هم....:: برچسب‌ها: دل, رخت, عشق, اول چت, ,
نویسنده :
تاریخ : شنبه 11 آذر 1396
زمان : 13:6
دلم برای توکه نه ....


Related image

دلم برای تو که نه!
ولی برای روزهای با هم بودنمان تنگ شده
برای تو که نه!
ولی برای “مواظب خودت باش” شنیدن تنگ شده
برای تو که نه!
ولی برای دلی که نگرانم میشد تنگ شده
راستش! برای اینها که نه
برای خودت
دلم خیلی تنگ شده...:: برچسب‌ها: دل, تو, باهم, اول چت, ,
نویسنده :
تاریخ : شنبه 18 آذر 1396
زمان : 14:24
دلم حضور مردانه میخواهد..


Image result for ‫عکس عاشقانه‬‎

دلــم حـضـور مــردانــه می خــواهــد ...نـــه اینـکـه مــرد بــاشـد

نه ...مــــردانــه ­ بـاشـد

حــرفـش... قــولــش.. فــکــرش...

نـگـاهـش... قـلـبـش... و ...آنــقــدر مــردانــه

کـه بـتـوان تا بـیـنهـایــت دنـیــابـه او اعـتــمــاد کــرد !!:: برچسب‌ها: دل, رخت, عشق, اول چت, ,
نویسنده :
تاریخ : شنبه 18 آذر 1396
زمان : 14:23
راست است ....


Image result for ‫عکس عاشقانه‬‎

ﺭﺍﺳﺖ ﺍﺳﺖ . . .
ﮐﻪﺻﺎﺣﺒﺎﻥﺩﻝ ﻫﺎﯼ ﺣﺴﺎﺱ ﻧﻤﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ
ﺑﯽ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
ﺍﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ:: برچسب‌ها: راست, دل, صاحب, اول چت, ,
نویسنده :
تاریخ : شنبه 18 آذر 1396
زمان : 14:0

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 348 صفحه بعد


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.