با هرچه عشق نام تو را ....


Image result for ‫عکس عاشقانه‬‎

بـــــا هرچـــه عشـــق ، نام تو را می توان نوشت

بـــــا هرچـــه رود ، راه تو را می توان سرود . . .

دل روشنــــی دارم ای عشـــق ،

صدایــــم کـــن از هر کجـــا می توان ،

صدا کــــن مـــرا از صدف های سرشـــارباران

صــــدا کن مــــرا از گلوگاه سبــــز شکفتـــن

صدایـــم کن از خلـــوت خاطرات پرستــــوها . . .

بـــگو پشت پــــرواز مرغـــان عاشق چــه رازی است ؟

بگــــو با کدامیــــننفس، می توان تا کبوتــــر سفر کرد ؟

بگـــو با کدامین افق ، می توان تا شقایــق خطــر کرد ؟

صــــدای نفس های سبزینـــــه را می شناسم . . .:: برچسب‌ها: عشق, شیرین, شام, اول چت, ,
نویسنده :
تاریخ : شنبه 18 آذر 1396
زمان : 14:2
درمیان دستهایت عشق پیدا میشود...


Related image

در میان دست هایت عشق پیدا می شود
زیر باران نگاهت نسترن وا می شود
با عبور واژه ها از گوشه یلبهای تو
مهربانیهای قلبت خوب معنا می شود…:: برچسب‌ها: میان, دست, عشق, اول چت, ,
نویسنده :
تاریخ : شنبه 18 آذر 1396
زمان : 14:0
میچکد عشق از بند بند انگشتم...


Image result for ‫عکس دونفره‬‎

میچکد عشق از بند بند انگشتانم
وقتی ریتم ناموزون زندگی را با تو خوش می نوازم:: برچسب‌ها: عشق, انگشت, بند, اول چت , ,
نویسنده :
تاریخ : یک شنبه 12 آذر 1396
زمان : 16:8
حتی اکر حرفی نبود ...


Image result for ‫عکس دونفره‬‎

حتی اگر حرفی نبود

شماره‌ام را بگیر و فقط بخند

وقتی می‌ خندی زمان می‌ ایستد

و در زیر پوستم انگار پرنده‌ ایست

که برای رهایی پرپر می‌ زند:: برچسب‌ها: حرف , شماره, عشق, اول چت, ,
نویسنده :
تاریخ : یک شنبه 12 آذر 1396
زمان : 16:7
اینکه دوسش داری یه چیزه ...


Image result for ‫عکس دونفره‬‎

اینکه دوسش داری یه چیزه….
اینکه دوستت داره یه چیز دیگست….
ولی اینکه دوسش داری و دوستت داره همه چیزه:: برچسب‌ها: دوس داشتن, عشق, چیز , اول چت, ,
نویسنده :
تاریخ : یک شنبه 12 آذر 1396
زمان : 16:4
عمری دویده ایم موازی شبیه ریل


Image result for ‫شعر نوشتهای زیبا‬‎

عمری دویده ایم موازی شبیه ریل:: برچسب‌ها: ریل, موازی, عشق, اول چت, ,
نویسنده :
تاریخ : شنبه 11 آذر 1396
زمان : 16:4
میترسم از باران باغچه ام هنوز کودک است اسمان ارام ..


Image result for ‫شعر نوشتهای زیبا‬‎

میترسم از باران باغچه ام هنوز کودک است اسمان ارام ..:: برچسب‌ها: اسمان, روشنی , عشق, اول چت, ,
نویسنده :
تاریخ : شنبه 11 آذر 1396
زمان : 16:3
شاید اگر تو به دریا نمیزدی ...


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

شاید اگر تو به دریا نمیزدی ...:: برچسب‌ها: عشق , تقدیر, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 12:15
ماندن پای کسی که دوستش داری ...


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

ماندن پای کسی که دوستش داری ...:: برچسب‌ها: عشق, شیرین, شام, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 12:15
مرد من...


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

مرد من...:: برچسب‌ها: عشق , اسمان, یار, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 12:14
ارارمش یعنی هر وقت قهر کرردی ...


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

ارارمش یعنی هر وقت قهر کرردی ...:: برچسب‌ها: عشق, دلتنگی, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 12:14
مسی را دوست دارم...


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

مسی را دوست دارم...:: برچسب‌ها: عشق, دلتنگی, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 12:12
خدایا به تنهاییت قسم...


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

خدایا به تنهاییت قسم...:: برچسب‌ها: خداحافظ, عشق, حلالم کن, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 12:46
کنار دریا عاشق باشی ...


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

کنار دریا عاشق باشی ...:: برچسب‌ها: عشق , کنار کشیدن , ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 12:45
دستان تو ...


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

دستان تو ...:: برچسب‌ها: عشق, شیرین, شام, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 12:45
ارزو هایم را لیست کرده ام...


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

ارزو هایم را لیست کرده ام...:: برچسب‌ها: عشق, شیرین, شام, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 12:44
احساس خوبی به ادم دست میده ...


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

احساس خوبی به ادم دست میده ...:: برچسب‌ها: عشق , اسمان, یار, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 12:44
تنهایی و رسوایی بی مهری وازار


Image result for ‫شعر نوشته ها‬‎

تنهایی و رسوایی بی مهری وازار

ای عشق ببین من چه کشیدم تو چه کردی:: برچسب‌ها: عشق, تنهایی, رسوایی, اول چت, ,
نویسنده :
تاریخ : شنبه 11 آذر 1396
زمان : 13:7
دلتنگ شدی پیش من ...


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

دلتنگ شدی پیش من ...:: برچسب‌ها: عشق , اشتباه , پاک, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 17:23
تو بارون قدم زدن ...


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

تو بارون قدم زدن ...:: برچسب‌ها: عشق, دلتنگی, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 17:22
خاطراتو جا گذاشتی ...


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

خاطراتو جا گذاشتی ...:: برچسب‌ها: عشق, دلتنگی, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 17:21
زندگی سرشار از زیباییست ...


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

زندگی سرشار از زیباییست ...:: برچسب‌ها: عشق , اسمان, یار, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 11:6
یک خردادی ...


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

یک خردادی ...:: برچسب‌ها: عشق , خرداد, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 11:5
مهم نیست کجای زندگی قرار دارید...


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

مهم نیست کجای زندگی قرار دارید...:: برچسب‌ها: عشق, شیرین, شام, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 11:4
خوانده بودم از محبت خارها گل میشود ...


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

خوانده بودم از محبت خارها گل میشود ...:: برچسب‌ها: عشق , اشتباه , پاک, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 11:3
ماندن پای کسی که دوستش داری ...


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

ماندن پای کسی که دوستش داری ...:: برچسب‌ها: عشق, دلتنگی, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 11:2
عشق ادم را داغ میکند...


Image result for ‫عکس دونفره‬‎

عشق آدم را داغ می کند

و دوست داشتن آدم را پخته

هر داغی یک روز سرد می شود

ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود …:: برچسب‌ها: عشق, ادم, داغ, اول چت, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 16 آذر 1396
زمان : 15:17
اگر عشق عشق باشد


Image result for ‫عکس دونفره‬‎

ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ، ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺷﺪ
ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺮﻑ ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ !:: برچسب‌ها: عشق, زمان, حرف, اول چت, ,
نویسنده :
تاریخ : یک شنبه 12 آذر 1396
زمان : 22:58
عاقلان نقطه پرگار وجودند..


Image result for ‫عکس نوشته های شاعران بزرگ‬‎

عاقلان نقطه پرگار وجودند..:: برچسب‌ها: عاقلان, وجود, عشق, اول چت, ,
نویسنده :
تاریخ : شنبه 11 آذر 1396
زمان : 10:54
هر کسی را بحر کاری ساختند


Image result for ‫عکس نوشته های شاعران بزرگ‬‎

هر کسی را بحر کاری ساختند

کار من ...:: برچسب‌ها: دیوانه, عشق, دل, اول چت, ,
نویسنده :
تاریخ : شنبه 11 آذر 1396
زمان : 10:53
دلتنگم وبا هیچ کسم میل سخن نیست..


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

دلتنگم وبا هیچ کسم میل سخن نیست..:: برچسب‌ها: عشق, دلتنگی, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 16:31
گریه میکنم ..


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

گریه میکنم ..:: برچسب‌ها: عشق , تقدیر, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 16:31
کاش هیچ گذشته ای با هم نداشتیم..


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

کاش هیچ گذشته ای با هم نداشتیم..:: برچسب‌ها: عشق , کنار کشیدن , ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 16:30
چه بگویم...


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

چه بگویم...:: برچسب‌ها: عشق , تنهایی, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 16:29
چگونه خیانت میکنند...


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

چگونه خیانت میکنند...:: برچسب‌ها: عشق, خیانت, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 16:29
وقتی کسی پیدا کردی ...


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

وقتی کسیپیدا کردی ...:: برچسب‌ها: عشق, پیدا کردن, اول چت, , , ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 9:44
از عشق کسی خبر ندهد


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

از عشق کسی خبر ندهد...:: برچسب‌ها: عشق, زلزله, خب, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 9:42
تو در خون منی ...


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

تو در خون منی ...:: برچسب‌ها: اول چت , خون , عشق , زندگی, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 9:42
تو در خون منی ...


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

تو در خون منی ...:: برچسب‌ها: اول چت , خون , عشق , زندگی, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 9:42
کسی برای زندگی


Image result for ‫عکس نوشته عاشقانه‬‎

کسی برای زندگی:: برچسب‌ها: اول چت, زندگی , عشق, ,
نویسنده :
تاریخ : پنج شنبه 9 آذر 1396
زمان : 9:41

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 348 صفحه بعد


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.